קטע:מצודות על ירמיהו מח יד

מצודת דוד

"איך תאמרו" - אל מול מואב יאמר איך תאמרו וגו' וכאומר ואיו אם כן גבורתכם