קטע:מצודות על ירמיהו מח יג

מצודת דוד

"כאשר וגו'" - כמו שנתביישו ישראל על כי בטחו בעגל הזהב שעמד בבית אל כי כשגלו מארצם ראו שלא היה בו ממש

"ובוש מואב מכמוש" - יכלמו מכמוש אלהיהם כי אז יראו שאין בו כח להציל והבל נחלו