קטע:מצודות על ירמיהו מח ד

מצודת דוד

"צעיריה" - הבנים הקטנים שהלכו בשבי

מצודת ציון

"צעיריה" - ענין קוטן כמו שלחו צעיריהם (לעיל יד)