קטע:מצודות על ירמיהו מו כו

מצודת דוד

"ואחרי כן" - מקץ ארבעים שנה תשכון בארצם בלי גלות כימי קדם (וכמ"ש ביחזקאל כז)