קטע:מצודות על ירמיהו מו כ

מצודת דוד

"בא בא" - כפל המלה לחזק ולומר שבודאי יבוא

"עגלה" - מצרים שהיתה מלכות יפה כעגלה היפה מאד הנה מפאת צפון יבוא עליה נ"נ המחתך וכורת אותה

מצודת ציון

"יפה פיה" - פתרונו כמלה אחת ור"ל יפה ביותר ולזה נכפל העי"ן והלמ"ד הפעל וכמו ירקרק אדמדם

"קרץ" - ענין חתוך וכריתה כמו מחומר קרצתי (איוב לג)