קטע:מצודות על ירמיהו מו ו

מצודת דוד

"צפונה" - בפאת צפון אצל מקום נהר פרת שמה כשלו ונפלו

"אל ינוס הקל" - אף הקל ברגליו לא ינוס למלט נפשו כי האויב ישיגו

מצודת ציון

"על יד" - אצל מקום וכן כל יד נחל יבוק (דברים ב)