קטע:מצודות על ירמיהו מד כז

מצודת דוד

"הנני שוקד" - אשתדל ואמהר עליכם להרע להם ולא להיטיב עמהם

מצודת ציון

"שוקד" - ענין מהירות והשתדלות כמו שקדו ושמרו (עזרא ח)

"ותמו" - יכלו וישלמו