קטע:מצודות על ירמיהו מד טו

מצודת דוד

"בפתרוס" - שהיא מארץ מצרים

"וכל העם וגו'" - גם המה היו נמשכים אחריהם

"וכל הנשים העומדות" - שהיו עומדות במעמד ההוא והיה קבוץ רב

מצודת ציון

"קהל" - ענין קבוץ עם