פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"כיום הזה" - שהנם חרבים

"ותתך" - ובעבור זה שפכה חמתי

מצודת ציון

"ותתך" - ענין הרקה ושפיכה