קטע:מצודות על ירמיהו מד א

מצודת דוד

"היושבים בארץ מצרים" - וחזר ופירש היושבים במגדול וגו' שהם מארץ מצרים

מצודת ציון

"במגדול וכו'" - שמות מקומות בארץ מצרים