קטע:מצודות על ירמיהו מג י

מצודת דוד

"ונטה" - יטה אהלו ממעל להאבנים

"עבדי" - ר"ל עושה שליחותי

"הנני שולח" - ר"ל אעיר לבי לבוא פה

"ואמרת אליהם" - אל היהודים ההם

מצודת ציון

"שפרירו" - כן יקרא האוהל היפה וכן ברוחו שמים שפרה (איוב כו)והוא מלשון הנותן אמרי שפר (בראשית מט)ובא על משקל סגריר