קטע:מצודות על ירמיהו מג א

מצודת דוד

"את כל הדברים האלה" - האמורים למעלה