קטע:מצודות על ירמיהו מב י

מצודת דוד

"כי נחמתי" - חשבתי מחשבה אחרת על הרעה שעשיתי להם כי לא אוסיף עוד להרע להם

"ונטעתי" - הוא כפל ענין במ"ש

"ובניתי אתכם" - ר"ל יפרו וירבו בה ולא יגלו עוד ממנה

מצודת ציון

"ובניתי" - מלשון בנין

"אהרוס" - ענין שבירה ונתיצה

"אתוש" - ענין עקירה

"נחמתי" - ענין הפוך מחשבה