קטע:מצודות על ירמיהו מב ז

מצודת דוד

"ויהי מקץ" - מעת ששאלו ממנו לחלות פני ה'

מצודת ציון

"מקץ" - מסוף