פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ירמיהו מב ב

מצודת דוד

"כאשר עיניך ראות אותנו" - שאנחנו מתי מספר

"תפל נא" - בקשו ממנו להתפלל בעדם אל ה'

מצודת ציון

"תפל" - ענין נטיה

"נא" - עתה