קטע:מצודות על ירמיהו ל יז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"כי נדחה" - ר"ל עם כי האומות קראו לך נדחה ואמרו ציון היא עיר אשר אין לה דורש לא כן היא כי אני אקבצם ואדרוש אותם

"כי אעלה" - רצה לומר אלא לך לבד אעשה חסד ואעלה רפואה וארפאך ממכתך לשוב להיות כמאז אבל לא כן אעשה להאומות כי הם יכלו בעונם

מצודת ציון

"ארוכה" - ענין רפואה כמו ארוכת בת עמי (לעיל ח)