קטע:מצודות על ירמיהו לט ג

מצודת דוד

"בשער התוך" - הוא השער שהיה בחומה האמצעית כי שלש חומות היו בירושלים

מצודת ציון

"התוך" - האמצעי כמו ויבתר אותם בתוך (בראשית טו)

"נרגל וגו'" - שמות השרים ושנים היו נקראים בשם נרגל וכן שראצר