קטע:מצודות על ירמיהו לט ב

מצודת דוד

"הבקעה העיר" - חיל נ"נ בקעו חומתה כאלו נעשית מעצמה כי אנשי ירושלים היו חלושים ברעב ולא עמדו למולם לעכב על ידם

מצודת ציון

"הבקעה" - מלשון בקיעה ופתיחה