קטע:מצודות על ירמיהו לח כג

מצודת דוד

"תשרוף" - כאלו אתה תשרוף כי אתה הוא הגורם על שאינך יוצא להשלים עם הכשדים

"מוציאים" - יהיו מוציאים

מצודת ציון

"תתפש" - ענין האחיזה בחזקה