קטע:מצודות על ירמיהו לח יב

מצודת דוד

"תחת אצילות ידיך" - כי שם החבלים תחת בית השחי להעלותו בזה ולכן צוה לו להשים שמה הבגדים הבלוים מתחת לחבלים למען לא יזיקו לו החבלים

מצודת ציון

"אצילות ידיך" - הם בתי השחי כמו על כל אצילי ידי (יחזקאל יג)