מצודות על ירמיהו לח ו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ויטבע" - מקצת גופו נטבע בטיט כי היה רך ולח

"וישלחו" - לפי שהיה הבור עמוק לזה הורידהו על ידי חבלים

"אל הבור מלכיהו" - אל הבור של מלכיהו אשר היה בחצר המטרה

מצודת ציון

"וישלחו" - ענין הושטה וכן תשלח קציריה עד ים (שם)