קטע:מצודות על ירמיהו לח א

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אשר ירמיהו מדבר" - בהיותו בחצר המטרה היה מדבר כן אל העם הבאים שמה