קטע:מצודות על ירמיהו לז טו

מצודת דוד

"בית יהונתן" - בבית יהונתן

"כי אותו" - כי את הבית ההוא הכינו להיות בית הכלא

מצודת ציון

"ויקצפו" - מלשון קצף וכעס

"בית האסור" - בית המאסר