קטע:מצודות על ירמיהו לז ה

מצודת דוד

"את שמעם" - את פרסום גבורתם

"ויעלו" - הלכו מירושלים

"יצא ממצרים" - לעזרת יהודה

מצודת ציון

"וחיל" - צבאות עם

"הצרים" - המקיפים להצר

"ויעלו" - ענין סילוק כמו ונעלה הענן (שם ט)