קטע:מצודות על ירמיהו לו כו

מצודת דוד

"לקחת" - כי רצה להרגם על דבר המגלה

"ויסתרם ה'" - דרך נס היו נסתרים מעיניהם