קטע:מצודות על ירמיהו לו כה

מצודת דוד

"וגם" - ר"ל ועם כי אלנתן וגו' התחננו לפניו לבל ישרוף עכ"ז לא שמע אליהם

מצודת ציון

"הפגיעו" - ענין תחנה ובקשה כמו ופגעו לי (שם כג)