פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ירמיהו לו כ

מצודת דוד

"חצרה" - אל חצר המלך

מצודת ציון

"הפקידו" - מלשון פקדון וגניזה