קטע:מצודות על ירמיהו לו יב

מצודת דוד

"על לשכת" - אל לשכת