קטע:מצודות על ירמיהו לה יד

מצודת דוד

"השכם" - ר"ל בזריזות רב בהשכמה אני מדבר אליכם ע"י הנביאים ועכ"ז לא שמעתם

"ולא שתו" - והנה הם לא שתו (ולא אמר מה שמנעו לקחת בית ושדה וכרם כי מניעת שתיית היין ראו בעיניהם ולא כן אלו)

"כי שמעו" - ר"ל לא מנעו מרצון נפשם כי אם לשמוע מצות אביהם

"הוקם" - הנה נתקיים את דברי יהונדב וגו'