קטע:מצודות על ירמיהו לה ט

מצודת דוד

"לשבתינו" - לשבת אנחנו בהם

"וזרע" - ר"ל כל מין זרע אף גן זרוע