קטע:מצודות על ירמיהו לה ח

מצודת דוד

"בנינו ובנותינו" - ר"ל אף הקטנים והקטנות

"ונשמע בקול" - רצה לומר קבלנו מאמריו