קטע:מצודות על ירמיהו לד כב

מצודת דוד

"הנני מצוה" - ר"ל אעיר לבם

"והשיבותים" - אשיב לפה את חיל מלך בבל