קטע:מצודות על ירמיהו לד יב

מצודת דוד

"ויהי דבר ה'" - זה הוא האמור בתחילת הענין הדבר אשר היה וגו' ולפי שארכו הדברים חזר לומר ויהי דבר ה'