קטע:מצודות על ירמיהו לד ח

מצודת דוד

"לקרא להם דרור" - ר"ל לקרא לעבדים ולשפחות דרור וכאשר יפרש במקרא שלאחריו

מצודת ציון

"דרור" - ענין חירות וחפשי כמו וקראתם דרור (ויקרא כה)