קטע:מצודות על ירמיהו לד ב

מצודת דוד

"ואמרת אליו" - רצה לומר אליו לבד ולא יהיה עוד מי בדברך אליו