קטע:מצודות על ירמיהו לג כו

מצודת דוד

"כי אשיב" - ר"ל וזהו יהיה כאשר אשיב לארצם את בני השבי וארחם עליהם אז תשוב המלוכה לזרע דוד

"גם זרע יעקב" - אז אמאס גם זרע יעקב ודוד עבדי לבלי קחת מזרעו מושלים על זרע אברהם וגו' ור"ל כמו שלא יבטל זמן היום והלילה וחוקות השמים והארץ כן לא אמאס זרע יעקב ודוד וה"ה לזרע אהרן ולקצר לא זכרו ומאליו יובן

מצודת ציון

"ישחק" - יצחק כי זסשר"ץ מתחלף

"כי" - כאשר

"שבותם" - מלשון שביה