קטע:מצודות על ירמיהו לג כ

מצודת דוד

"ולבלתי" - ולבל יהיו יומם ולילה בעת שקבעתי להם והוא כפל ענין במלות שונות

"אם תפרו" - אם תוכלו להפר את בריתי אשר העמדתי אל היום וגו'

מצודת ציון

"תפרו" - ענין בטול

"בריתי" - ענינו בכ"מ דבר מתקיים

"בעתם" - מלשון עת וזמן