קטע:מצודות על ירמיהו לג יב

מצודת דוד

"נוה רועים" - בכל המקומות יהיו מדורי רועים המרביצים צאן כי יתרבו צאנם מאד

"במקום הזה" - הוא ירושלים

"ובכל עריו" - בכל ערי ישראל

מצודת ציון

"נוה" - ענין מדור

"מרביצים" - ענין שכיבה לנוח