קטע:מצודות על ירמיהו לג טז

מצודת דוד

"וזה אשר יקרא לה" - וזה השם אשר יקרא המקום לירושלים

"ה' צדקנו" - ה' יצדיק אותנו בזמן קיומה