קטע:מצודות על ירמיהו לב כט

מצודת דוד

"למען הכעיסני" - ר"ל יודעים היו שאין בהם ממש אבל עשו למען הכעיסני

"והסיכו" - שם על הגגות

"ואת הבתים וגו'" - אף אותם יציתו באש

"ובאו" - אל תוך העיר

מצודת ציון

"והציתו" - ענין הדלקה

"קטרו" - מלשון הקטרה