פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ירמיהו לב כג

מצודת דוד

"ובתורתך" - בדרכי תורתך לא הלכו

"ותקרא" - ולכן הבאת עליהם מקרה הרעה הזאת המפורש במקרא שלאחריו

מצודת ציון

"ותקרא" - מלשון מקרה ובאה האל"ף במקום ה"א