קטע:מצודות על ירמיהו לב יד

מצודת דוד

"למען יעמדו ימים רבים" - כי כלי חרס משמר דבר הנתון בו מן הרקבון

"ונתתם" - את הספרים האלה

"ואת החתום" - ועם החתימה שבו

מצודת ציון

"יעמדו" - יתקיימו