קטע:מצודות על ירמיהו לב ח

מצודת דוד

"ואדע" - רצה לומר השכלתי בדעתי אשר דבר ה' הוא לקנותה באמת ולכן הודיע לי הדבר

"כדבר ה'" - כאשר אמר לי ה'

"משפט הירושה" - רצה לומר הואיל ואין לי קרוב ממך ואתה ראוי לרשת אותה לכן גאל אותה לבל תבוא ליד אחרים וקנה אותה