קטע:מצודות על ירמיהו לב ה

מצודת דוד

"כי תלחמו" - אם תלחמו לא תצליחו וכאלו אמר לכן קבלו עליכם שעבוד עול בבל ואל תלחמו

"עד פקדי אותו" - זהו המיתה שהיא פקודת כל חי

מצודת ציון

"פקדי" - ענין זכרון והשגחה ויאמרו כן על השגחת הבאת המיתה וכן ופקודת כל האדם יפקד עליהם (במדבר טז)