קטע:מצודות על ירמיהו לא לט

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"לא ינתש" - מאז והלאה לא יעקר ולא יהרס עד עולם כי לא יכבשה עוד האויב

"קדש לה'" - כל הרוחב והאורך הזה יהיה קדש לה' קדוש בקדושת העיר

"עד וגו'" - עד זוית שער אשר הסוסים באים בו העומד מהעבר מזה ברוחב ההוספה כלפי המזרח

"עד נחל קדרון" - העומד מהעבר מזה

"והדשן" - מקום שפך הדשן שהיה מחוץ לעיר

"וכל השדמות" - מקום השדות

"וכל העמק הפגרים" - גם יסבב העמק שנפלו שם פגרי מחנה סנחריב

מצודת ציון

"הפגרים" - ההרוגים

"והדשן" - אפר המזבח

"השדמות" - מלשון שדה וכן שדמות חשבון (ישעיהו טז)

"קדרון" - כן שם הנחל

"ינתש" - ענין עקירה

"יהרס" - מלשון הריסה וקלקול