קטע:מצודות על ירמיהו לא לז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ונבנתה העיר" - ר"ל ירושלים תתרחב ממה שהיתה ותהיה בנויה להיות קודש לה' ממגדל חננאל עד שער הפנה וזהו הרוחב מצפון לדרום

מצודת ציון

"שער הפנה" - שער העומד בזוית