קטע:מצודות על ירמיהו לא כז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"כאשר שקדתי" - כמו שהייתי ממהר ומשתדל להרע להם כן אמהר ואשתדל להיטיב להם

מצודת ציון

"שקדתי" - ענין מהירות והתמדה כמו שוקד אני על דברי (לעיל א)

"לנתוש" - ענין עקירה

"ולנתוץ" - ענין שבירה

"ולהרוס" - מלשון הריסה וקלקול

"לבנות" - מלשון בנין