קטע:מצודות על ירמיהו לא כה

מצודת דוד

"ושנתי ערבה לי" - משכב השינה היתה מתוקה עלי כי נבואה טובה ראיתי בחלום

"הקיצותי ואראה" - ר"ל הנה הקיצותי מן השינה וההקצה היתה בעבור כי ראיתי הנבואה ההיא בחלום ודוגמתן הן אתה קצפת ונחטא (ישעיהו סד) ורצה לומר והקצף היה על כי חטאנו

"על זאת" - בעבור הנבואה הטובה הזאת הקיצותי מן השינה כי בחלום ראה הנבואה ההיא ומרוב התעוררות השמחה הקיץ מן השינה

מצודת ציון

"הקיצותי" - מלשון יקיצה והערה מן השינה

"ושנתי" - מלשון שינה

"ערבה" - ענין מתיקות כמו וערבה שנתך (משלי ג)