קטע:מצודות על ירמיהו לא כב

מצודת דוד

"בשובי" - בעת אשיב בני השבי למקומם יאמרו יברכך ה' אתה נוה הצדק והוא ירושלים

"הר הקדש" - זהו בית המקדש

"עוד יאמרו וגו'" - עוד יבוא זמן אשר הכל יאמרו

מצודת ציון

"בשובי" - מלשון השבה

"שבותם" - מלשון שבי

"נוה" - ענין מדור