קטע:מצודות על ירמיהו לא יד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"כי איננו" - אין מי נשאר בארצם כי כולם גלו

"רחל מבכה" - הקול ההוא של רחל אמנו אשר מבכה על בניה שגלו לבין האומות

"מאנה" - ממאנת לקבל תנחומין על בניה

"קול ברמה נשמע" - הנה בשמי מרום נשמע קול והוא יללת בכי מר

מצודת ציון

"ברמה" - בשמים הרמים

"נהי" - ענין יללה

"תמרורים" - מלשון מרירות

"מאנה" - מלשון מיאון